George Putnam, sinh ra để gây ảnh hưởng, công ty đầu tư lãnh đạo và quản lý tiền của Harvard

Giải Trí/Cuộc Sống

Sinh ra để gây ảnh hưởng, George Putnam đã lãnh đạo công ty quản lý quỹ Putnam Investments có trụ sở tại Boston, được thành lập bởi cha ông, và quản lý tiền của Harvard.

Cây gia đình của ông bao gồm một vị tướng lãnh đạo quân đội trong Chiến tranh Cách mạng, một thống đốc bang Massachusetts và một chủ tịch của Đại học Harvard. Vì vậy, một lượng lãnh đạo nhất định luôn được kỳ vọng ở George Putnam, và ông đã chuyển giao nó một cách yên tĩnh.

Sau khi phục vụ trong Thế chiến II và xem xét một sự nghiệp khoa học, ông đã tuân thủ mong muốn của cha mình để tham gia Putnam Investments, công ty quản lý quỹ có trụ sở tại Boston do ông Putnam thành lập năm 1937.

...

Có thể bạn quan tâm