Đường cong lợi suất đảo ngược đang nói với các nhà đầu tư những gì họ đã biết

Giải Trí/Cuộc Sống

Chỉ báo suy thoái đáng tin cậy nhất của thị trường cuối cùng cũng nhấp nháy màu đỏ.

Chỉ báo suy thoái đáng tin cậy nhất của thị trường cuối cùng cũng nhấp nháy màu đỏ. Với đường cong lãi suất Kho bạc đảo ngược vào Thứ Sáu, lãi suất 10 năm giảm mạnh xuống mức thấp hơn ba tháng lần đầu tiên kể từ 2007 2007, liệu cuối cùng đã đến lúc chuẩn bị cho suy thoái kinh tế?

Câu trả lời là sắc thái. Đúng là đường cong lợi suất là công cụ dự báo tốt nhất cho các cuộc suy thoái, đã đảo ngược trước mỗi bảy cuộc suy thoái gần nhất được đo lường bởi Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia.

...

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm