Dù sao, người trả tiền duy nhất là gì? Nó phụ thuộc vào người bạn hỏi là ai.

Giải Trí/Cuộc Sống

Trong năm 2008, không có ứng cử viên tổng thống dân chủ nghiêm túc nào ủng hộ hệ thống y tế một người trả tiền. Năm 2020, tất cả đều có thể.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm