Chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan khổng lồ và sẽ không bị bỏ qua

Giải Trí/Cuộc Sống

Gợi nhớ về những chiếc xe săn Rolls-Royce từ những năm 1920, chiếc SUV Cullinan mới là sự trở lại để hình thành thương hiệu, Dan Neil, với kích thước titan, khả năng off-road và, chờ đợi, một bộ trà?

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm