Các khoản thanh toán hợp pháp của thành phố New York đã giảm 8% trong năm tài chính 2018

Giải Trí/Cuộc Sống

Thành phố New York đã chi ra 1 tỷ đô la cho các khu định cư và pháp lý trong năm tài chính 2018, giảm gần 8% so với năm trước.

Thành phố New York đã chi ra 1 tỷ đô la cho các khu định cư và pháp lý trong năm tài chính 2018, giảm gần 8% so với năm trước.

Sự sụt giảm được thúc đẩy bởi sự sụt giảm các khu định cư và số tiền xuất chi, bao gồm cả những người liên quan đến Sở Cảnh sát New York, theo văn phòng của Comptroller Scott Stringer, nơi xử lý tất cả các yêu sách chống lại thành phố.

Bạo hành ...

Có thể bạn quan tâm