Cắt giảm thuế của Trump đã giúp người Mỹ hàng ngày và nền kinh tế Hoa Kỳ: Dân biểu McHenry

Giải Trí/Cuộc Sống

Dân biểu Patrick McHenry (RN.C.) nói rằng tất cả người Mỹ đã được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế của Tổng thống Trump và giải thích lý do tại sao Quốc hội cần cải cách các chương trình quyền lợi.

Trực tiếp

Cắt giảm thuế của Trump đã giúp người Mỹ hàng ngày và nền kinh tế Hoa Kỳ: Dân biểu McHenry

Để xử lý sự cố video và trợ giúp bấm vào đây.

Có thể bạn quan tâm