'Punk' Một khi bắt đầu một cô gái điếm, rồi một cuộc nổi loạn của Rock 'n' Roll

Giải Trí/Cuộc Sống

Một loạt phim tài liệu về phong trào âm nhạc của những năm 1970 cho thấy thuật ngữ này đã định nghĩa thế nào cho các nhạc sĩ của nó qua sự phản đối của họ

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm