'Frida Kahlo: Xuất hiện có thể lừa dối' Đánh giá: Tìm kiếm nghệ sĩ

Giải Trí/Cuộc Sống

Một cuộc triển lãm tại Bảo tàng Brooklyn với hơn 325 đồ vật từ hình ảnh, quần áo đến áo nịt chỉnh hình đến son môi và bút chì lông mày là một tiểu sử hơn là một hành trình nghệ thuật.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm